Energie-investeringsaftrek airconditioning

Wat is EIA?

EIA staat voor energie-investeringsaftrek airconditioning (EIA) en is een fiscale regeling en kan ook omschreven voor als een subsidie. De overheid ondersteund ondernemingen bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. EIA biedt voordelen aan ondernemingen, via het EIA kunt u uw energiekosten omlaag brengen en betaalt u daarnaast ook minder belasting. De overheid stimuleert duurzame energie en een duurzame energiehuishouding om zo op de lange termijn ook over betaalbare en schone energie te kunnen beschikken. Het EIA zorgt ervoor dat u een belastingvoordeel verkrijgt en daarmee gemakkelijker kunt investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Deze regeling is natuurlijk erg interessant voor bedrijven, die het binnenklimaat regelen. Op deze manier kan er duurzaam worden gewerkt met extra voordelen voor de onderneming.

Hoe werkt EIA?

Wanneer u een investering heeft gedaan, meldt u deze bij het eLoket van RVO.nl. Als het eLoket uw investering beoordeeld heeft en deze in aanmerking komt voor een energie-investeringsaftrek airconditioning, ontvangt u een verklaring waarop het bedrag staat vermeld dat voldoet aan de EIA. Per kalenderjaar kan er minimaal €2.500 en maximaal €120 miljoen aan energie-investeringen per onderneming ingediend worden. Wanneer u een EIA-verklaring hebt ontvangen voor een investering mag er 58% van het bedrag van de fiscale winst afgetrokken worden.

Op welke kosten is EIA toe te passen?

Kosten die in aanmerking komen voor energie-investeringsaftrek airconditioning zijn voornamelijk de kosten van (onderdelen van) bedrijfsmiddelen die aan de energieprestatie-eisen voldoen. Onder deze kosten vallen:

Aanschafkosten- De aankoopsom

  • Omzetbelasting aan leveranciers

Voortbrengingskosten

  • Arbeidskosten van eigen werknemers, maar ook van ingehuurde medewerkers en loonwerkers
  • Kosten voor de materialen of onderdelen
  • Omzetbelasting aan leveranciers

Kosten van aanpassingen aan bestaande bedrijfsmiddelen

  • Aanschaf en montagekosten
  • Kosten voor energieadvies, EPA-maatwerkadvies of actieplan voor elektromotoren

EIA is niet toe te passen op kosten voor:

  • Bedrijfsmiddelen die eerder gebruikt zijn
  • Kosten voor grond, woningen, personenauto’s en vaartuigen
  • Onderhoudskosten

Let op: Binnen drie maanden na aanschaf moet uw melding binnen zijn bij RVO.nl

Aanmeldingsprocedure energie-investeringsaftrek airconditioning

Digitaal

U kunt uw kosten alleen digitaal indienen via het eLoket op RVO.nl. Aanmeldingen die op papier worden aangemeld worden niet geaccepteerd.

eHerkenning

Voordat u uw melding in kunt dienen, moet u een eHerkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau 1 aanvragen op RVO.nl. Daarna krijgt u uw inloggegevens en kun u uw investeringen aanmelden.

Bevestiging van de melding

Nadat u uw melding hebt doorgegeven, ontvangt u per email een bevestiging met een registratienummer.

Afhandeling en verklaring

Mocht RVO.nl niet zeker zijn of uw investering aan de voorwaarden voldoet, kunnen ze contact met u opnemen om meer informatie op te vragen. Voldoet u melding aan alle voorwaarden, dan geeft RVO.nl een verklaring af, waarin wordt vermeld dat uw investering gedeeltelijk of in z’n geheel als energie-investering wordt aangemerkt.

Over het algemeen kunt u acht weken naar het indienen van uw investering een verklaring verwachten. Deze verklaring kunt u als bewijs toevoegen bij uw belastingaangifte. RVO.nl stelt de Belastingdienst op de hoogte van de controleresultaten. De Belastingdienst bepaald of u wel of geen recht heeft op energie-investeringsaftrek airconditioning.

Neem contact met ons op


Bellweg 20, 4104 BJ Culemborg

0345 - 511 430

info@binnenklimaatexpert.nl