Wat is Sick Building Syndrome?

Sick Building Syndrome (SBS) wordt veroorzaakt door een slechte ventilatie en kan resulteren in een reeks verschillende gezondheidsklachten, zoals hoofdpijn, vermoeidheid, keelpijn, droge ogen en een gebrek aan concentratie. Het betekent dat medewerkers letterijk ziek worden van het gebouw.

Sick Building Syndrome

Het Sick Building Syndrome wordt veroorzaakt door een te hoog CO2-gehalte. Slechte ventilatie is de boosdoener. Opvallend: het Sick Building Syndrome komt vaker voor in moderne en gerenoveerde kantoorgebouwen, vroeger waren de gebouwen aanzienlijk minder goed geïsoleerd. Het Sick Building Syndrome komt volgens onderzoek in 1 op de 3 moderne kantoorgebouwen voor.

Het Sick Building Syndrome wordt veroorzaakt door:

  • slechte ventilatie
  • luchtvochtigheid
  • slecht onderhouden/werkende of verkeerd gekozen airconditioning

Slechte ventilatie

Het ventileren zorgt voor voldoende frisse lucht en houdt het CO2-gehalte in de lucht op peil. Het CO2-gehalte in de buitenlucht is 350-400 ppm (parts per million). Het CO2-gehalte in kantoren ligt vaak rond de 2.000 ppm: dat betekent dat de gestelde grens van 1.200 ppm wordt overschreden.

Het is belangrijk dat de ventilatie niet alleen wordt afgestemd op de grootte van de ruimte, maar ook op het aantal aanwezige personen en de activiteiten die in de ruimte worden uitgevoerd.

Luchtvochtigheid

Ook de luchtvochtigheid speelt een cruciale rol in het creëren van een optimaal binnenklimaat: een te hoge luchtvochtigheid kan leiden tot het ontstaan van bacteriën en schimmels.

Slecht onderhouden/werkende of verkeerd gekozen airconditioning

Het ventileren met behulp van de airconditioning biedt een aantal voordelen: de airco kan niet alleen ventirleren, maar ook de luchtvochtigheid ook op peil houden. Slecht onderhouden airconditioning-systemen kunnen echter leiden tot Sick Building Syndrome (SBS). Ook een slecht werkende airconditioning en een verkeerd gekozen airco worden als potentiële oorzaken voor SBS genoemd. Het onderhoud aan de airconditioning zorgt immers dat de filters van de airco schoon zijn en in staat om de aangevoerde lucht voldoende te filteren. Wij adviseren u daarom om uw airconditioning minimaal 1 keer per jaar te laten onderhouden en de filters van uw airco minimaal 4 keer per jaar te (laten) reinigen. Verkeerd gekozen airconditioning-systemen hebben soms niet de capaciteit om de ruimte voldoende te kunnen ventileren; ook dit leidt tot problemen.

De kosten van Sick Building Syndrome

Het investeren in een optimaal binnenklimaat levert het bedrijfsleven winst op: de Nederlandse onderzoekster dr. ir. Philomena Bluyssen van TNO stelt dat een slecht binnenklimaat een productieverlies van 3.600 euro per werknemer per jaar kan opleveren.

Sick Building Syndrome vaststellen

Het vaststellen van Sick Building Syndrome is niet eenvoudig, maar met behulp van een luchtkwaliteits-check kan wel worden vastgesteld hoe het met het binnenklimaat is gesteld.

Neem direct contact op voor een luchtkwaliteits-check. Advies van een KlimaatExpert nodig? Neem dan contact op.

Neem contact met ons op


Bellweg 20, 4104 BJ Culemborg

0345 - 511 430

info@binnenklimaatexpert.nl